Wunstorfer Shanty-Chor 1993 e. V.
- vom Steinhuder Meer -
Wunstorfer Shanty-Chor Auftritte & Termine N e u D a tu m M i,2 4 . 0 1 . 2 0 1 8 K l in ik
A uf t r it t B e gi nn Januar N ie d e r sa ch se n 1 9 :0 0 Februar März M i,0 7 . 0 3 . 2 0 1 8 K l in ik N i e d e r sa ch se n 1 9 : 0 0 April S a , 2 8 . 0 4 . 2 0 1 8 E r ö f fn u n g  N a t u r e r l e b n i sb a d 1 4 : 0 0 Mai D o , 1 0 .0 5 .2 0 1 8 F r i e sisch e r  F r ü h sch o p p e n 1 1 : 0 0 M i,1 6 . 0 5 . 2 0 1 8 K l in ik N i e d e r sa ch se n 1 9 : 0 0 So,20.05.2018 Sa,26.05.2018 So,27.05.2018 Juni Juli S o ,0 8 . 0 7 . 2 0 1 8 F e s t i v a l  der S h a n t y c h ö r e 0 9 : 3 0 S t e i n h u d e  Strandterassen  M i,1 8 . 0 7 . 2 0 1 8 K l in ik N i e d e r sa ch se n 1 9 : 0 0
Info/ Ort Bad Nenndorf
Bad Nenndorf Wunstorf-Luthe Gütersloh-Isselhorst Bad Nenndorf 1 5 : 0 0 S te in h u d e , Strandterrassen  15:00 15:00
Matjesfest Fischerkreydag Fischerkreydag
Steinhude Steinhude
Bad Nenndorf
August g a n zta g s B r e m e n - F a r g e , Schützenplatz  19:00 19:00 1 0 : 3 0 S t e i n h u d e  Strandterassen  17:30 19:00
S o , 1 9 . 0 8 . 2 0 1 8 S i n g e n  umter’m Mast  September M i,1 2 . 0 9 . 2 0 1 8 K l in ik Niedersachsen  Oktober M i,1 2 . 0 9 . 2 0 1 8 K l in ik Niedersachsen  November S o , 0 4 . 1 1 . 2 0 1 8 S h a n t yfr ü h sch o p p e n S a , 1 0 . 1 1 . 2 0 1 8 D a s  Konzert Dezember M i,1 9 . 1 2 . 2 0 1 8 K l in ik Niedersachsen
Bad Nenndorf Bad Nenndorf
Stadttheater Wunstorf Bad Nenndorf